icon icon icon

GIẢI PHÁP CỦA BẠN : ULTRAWATER

Đăng bởi ALKAVIVA VIỆT NAM vào lúc 10/01/2020

Công Nghệ Lọc UltraWater Đã Thử Nghiệm Loại Bỏ Được 172 Chất Gây Ô Nhiễm

Hiệu suất tốt hơn - Nước an toàn hơn - Sức khỏe tốt hơn.

 

Nước lành mạnh phải là nước sạch. Các bộ lọc ion hóa khác đơn giản là không thể xử lý các chất gây ô nhiễm nước nổi tiếng như chì, asen, crom VI - và một loạt các chất khác. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được chứng nhận EPA / NELAP độc lập cho thấy UltraWater giảm hầu như tất cả các chất gây ô nhiễm lên tới 99,9% - ngay cả những loại khó nhất bao gồm asen, crom VI, chì, VOC và dược phẩm.

 

Bộ Lọc UltraWater sẽ loại bỏ:
 

Chì
Arsenic
Prescription Drugs
Hóa Chất Công Nghiệp
Hormones

 

Chromium VI
Clo
Thuốc OTC
Thuốc Trừ Sâu
Kim Loại Nặng

 

Chloramine
Trihalomethane
Chất Bảo Quản
Thuốc Diệt Cỏ
Volatile Organic Compounds

Ý KIẾN CHUYÊN GIA VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG