icon icon icon

NGHIÊN CỨU NƯỚC HYDRO

Đăng bởi ALKAVIVA VIỆT NAM vào lúc 12/02/2020

Nghiên cứu đánh giá nước hydro (H2)

Hơn 1.000 bài báo đánh giá ngang hàng cho thấy hydro phân tử (H 2 ) mang lại tiềm năng hoặc lợi ích trị liệu trong hơn 170 mô hình bệnh tật và tình trạng sức khỏe tác động tích cực đến mọi cơ quan của cơ thể. Các bài viết dưới đây chỉ là một mẫu và được tổ chức theo chủ đề nội tạng, bệnh hoặc cơ chế hoạt động. Mỗi bài viết được liệt kê có thể được tìm thấy trực tuyến.

Chỉ mới vừa bắt đầu? Choáng ngợp nhưng tò mò?

Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét tóm tắt đánh giá ngang hàng tuyệt vời này của nghiên cứu:

Đánh giá toàn diện về lợi ích của hydro diatomic được sử dụng trong nước >>> Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ

 

Ý KIẾN CHUYÊN GIA VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG