icon icon icon

VIDEO HƯỚNG DẪN

Đăng bởi ALKAVIVA VIỆT NAM vào lúc 10/01/2020

VIdeo Cài Đặt Chung

                  

          Cách cài đặt van chuyển hướng vào vòi               Làm thế nào để trực tiếp đưa dòng ion hóa của bạn vào dòng nước lạnh

                   

               Cách cài đặt bộ công cụ Undersink                                     Cách cài đặt bộ lọc EOS Inline Scale Guard  

                   

Cách cài đặt Ultra Spartan - Vỏ ngoài đơn, đôi hoặc ba       Cách ngắt kết nối đường ống khỏi các phụ kiện kết nối nhanh (John Guest)

 

Series H2 bao gồm Melody II

                   

Cách cài đặt H2 Ionizer (Vesta H2, Athena H2 & Melody II)       Cách thay thế bộ lọc và đặt lại bộ lọc bộ lọc trong máy ion H2 (Vesta H2, Athena H2 & Melody II)

 

                   

Cài đặt Bộ điều hợp góc dừng và Lắp kết nối nhanh            Cách cài đặt H2 Ionizer của bạn. (Vesta H2, Athena H2 & Melody II) Nhấn mạnh bằng USK

 

Cách loại bỏ phích cắm và phụ kiện kết nối nhanh khỏi H2 Ionizer của bạn. (Vesta H2, Athena H2 & Melody II).

Máy tạo ion Delphi H2

                       

 Cách cài đặt Máy tạo ion Delphi H2                                  Cách thay thế bộ lọc và đặt lại bộ đếm bộ lọc trong máy Delphi H2

   Cài đặt Bộ điều hợp góc dừng và Lắp kết nối nhanh

 

Máy tạo nước UltraDelphi (Mẫu mới và được cải tiến không có núm trên tháp)

                       

                   Cách cài đặt UltraDelphi                                      Cách thay thế bộ lọc và đặt lại bộ lọc bộ lọc trong UltraDelphi  

 

Máy tạo nước UltraDelphi (Model cũ có núm trên tháp)

                        

                   Cách cài đặt UltraDelphi                                       Cách thay thế bộ lọc và đặt lại bộ lọc bộ lọc trong UltraDelphi  

 Máy lọc nước cổ điển Athena                   

                        

              Cách cài đặt máy Athena cổ điển                             Cách thay đổi bộ lọc và đặt lại bộ đếm trong máy Athena cổ điển

Máy lọc nước Vesta

                        

                   Cách cài đặt máy Vesta                                                 Cách thay đổi bộ lọc và đặt lại bộ đếm trong máy Vesta

Máy lọc nước Melody

                        

                    Cách cài đặt máy Melody                                             Cách thay đổi bộ lọc và đặt lại bộ đếm trong máy Melody

Vấn đề về bộ lọc

Cách cài đặt Vỏ ngoài Ultra Spartan / Đơn / Đôi hoặc Ba

Hiệu suất và thử nghiệm ion hóa nước AlkaViva

                           

  Hiểu nước của bạn, độ pH và công dụng của nó                        Cách kiểm tra mức độ H2 bằng cách sử dụng giọt thuốc thử H2

                           

Các thương hiệu nước ion so sánh:                                                          Biểu đồ pH và công dụng của nước kiềm / axit

Thử nghiệm phòng thí nghiệm độc lập được chứng nhận EPA

                           

Kiểm tra pH / Hiểu hiệu suất phương sai của Ionizer của bạn                                  Lưu trữ nước ion kiềm của bạn

                          Cách kiểm tra pH

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CHUYÊN GIA VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG