icon icon icon

XẾP HẠNG BBB A+

Đăng bởi ALKAVIVA VIỆT NAM vào lúc 06/01/2020

BBB được công nhận kinh doanh

Bán Ionizer dài hơn bất kỳ công ty nào khác ở Mỹ.

Chúng tôi đã là một doanh nghiệp được BBB công nhận từ năm 2007 và đã nhập khẩu từ các nhà sản xuất ion hóa nước lâu hơn - kể từ năm 2003. Là nhà nhập khẩu ion hóa lâu đời nhất của Hoa Kỳ, chúng tôi có sự lựa chọn đầu tiên của các nhà sản xuất; tất cả những người khác là tốt nhất thứ hai. Bạn có thể hiểu rằng bạn sẽ được đối xử công bằng và được phục vụ trong thời gian dài. Đánh giá của chúng tôi chứng minh điều đó.

Rating: A+
Kiểm tra đánh giá của chúng tôi.

Về The Better Business Bureau (BBB)

Được thành lập vào năm 1912, BBB là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc thúc đẩy niềm tin trên thị trường. Nó cung cấp xếp hạng độc lập của các doanh nghiệp đại diện cho cách doanh nghiệp có khả năng tương tác với khách hàng của mình, dựa trên lịch sử tài liệu của doanh nghiệp. Trở thành một doanh nghiệp được công nhận BBB có nghĩa là doanh nghiệp tuân thủ Quy tắc đạo đức của BBB. Hãy yên tâm về chúng tôi.

 

Ý KIẾN CHUYÊN GIA VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG